2023-06-14 Protokoll Ordinarie föreningstämma, sign