Välkommen till årsstämma den 10 september 202

Vi välkomnar alla medlemmar att komma på årets stämma den 10 september. 

Det kommer komma brev om detta i brevlådorna.

Vi har även städdag den 12 september.

MvtH

Syrelsen