Styrelsen informerar 19/1 – 20

Hej.

Styrelsen har fått in klagomål på att det ligger mycket ciggfimpar och snus på våra gångar.

Det är INTE okej att skräpa ner. Ni som känner er träffade har ansvar att ta hand om er egen skit.

Vi vill även passa på att påminna att kolla brandvarnare.

Tänk även på att inte ha igång diskmaskiner och dylikt när ni inte är hemma.

Vi har planerat in vårens städdag den 16e maj. Mer info om detta kommer komma.

Motioner till årsstämman är dags att börja tänka på, styrelsen vill ha in dessa innan den 31 mars.