STÄDDAG: 14 maj 2023 kl 10-14

STÄDDAG: 14 maj 2023 kl 10-14

Samling vid Teknikhuset,
Anmäl ert deltagande eller ev. frånvaro via mail
hovasstenvarsvag@gmail.com.

VÄLKOMNA!
Styrelsen