Rökning

Styrelsen har diskuterat fråga om rökning.
Vi har beslutat att det ska vara en stark rekommendation att röka vid ytterdörren istället för på balkong/uteplats.
Vi ser även att man pratar med sina grannar om man upplever problem.