Styrelsen vill göra Er alla uppmärksamma på att när man äger en bostadsrätt så finns det en del regler och förordningar att förhålla sig till.

Som bostadsrättsägare så är du själv ansvarig för allting ”inom dina väggar” enkelt uttryckt. Sedan finns det undantag som tex stammar, värmeanläggning mm. Låt utgångspunkten vara att det är du som ägare som är ansvarig och därmed den som står för kostnaden (eller ditt försäkringsbolag) om det händer någonting.

Vid en skada på bostaden, tex fukt, ska alltid styrelsen ombesörja en första besiktning (det är enligt lag och krävs av försäkringsbolagen).

Byggnationer såsom altandäck, staket, markis mm som påverkar utseende av din entré eller uteplats/balkong ska alltid följa föreningens regler.

Om en åtgärd inte finns specificerad från styrelsen måste man kontakta styrelsen innan man påbörjar en förändring/byggnation. Om man väljer att göra en förändring utan styrelsens godkännande så riskerar man att bli att bli tvungen att nedmontera på egen bekostnad.

Följande åtgärder är i nuläget godkända: Altandäck som mäter samma yta som befintliga plattor samt området fram till mellanplanket. Markis i någon av färgerna, svart, grått eller marinblått. Balkongskydd i valfri färg, fastsättningen skall vara ordentligt utförd så det inte slår i vinden.

Gällande staket kommer styrelsen presentera två förslag på årsstämman i juni. Omröstning kommer att ske om vilket staket föreningen ska ha. Det är viktigt att vi får ett enhetligt intryck i vårt område.