Då styrelsen består av dels personer som inte bor i huset för tillfället dels av personer som har arbeten som upptar stor del av deras tid vill vi härmed be er följa nedan beskrivet sätt gällande kommunikationen:

Styrelsen:
Styrelsen kan ni gärna kontakta genom att skicka meddelande på bostadsrättsföreningens hemsida: www.svenskbrf.se/forening/hovas/goteborg/hovas-stenbarsvag-1-32
alternativt lämna en lapp i brevlådan på Hovås Stenbärsväg nr 16.

Alla frågor behandlas av styrelsen på styrelsemöten som hålls en (1) gång per månad och ni får återkoppling efter styrelsemötet om ni ställt en fråga.

Husjuristerna AB:
Alla frågor som rör avier, betalning av årsavgift, hyra eller kontrolluppgifter skall ni vända er till vår ekonomiska förvaltare Husjuristerna AB på boende@husjuristerna.se

Riksbyggen:
Vid eventuell skada som är av akut karaktär så ringer man till styrelsen som i sin tur kontaktar Riksbyggen.

Som bostadsrättshavare finns det ett delat underhållsansvar där man som medlem svarar för allt innanför lägenheten, golv, väggar och tak, med undantag för stamledningar för avlopp och vatten. Dessa ledningar samt radiatorer och ventilation svarar bostadsrättsföreningen för.

Ifall ni kontaktar Riksbyggen i något ärende som rör del i lägenheten som ni själva ansvarar för måste ni betala för åtgärden.

Journummer:
0771-860 860 skall endast användas i nödsituationer.
Det kostar mycket att få en åtgärd utförd på jourtid. Ifall man ringer jouren i en fråga som inte är akut kommer man att bli debiterad denna kostnad.

Vi hoppas att alla kan respektera denna ordning så att vi får en bra kommunikation i vårt trevliga område.