Kontakt information

Då styrelsen består av dels personer som inte bor i huset för tillfället dels av personer som har arbeten som upptar stor del av deras tid vill vi härmed be er följa nedan beskrivet sätt gällande kommunikationen:

Styrelsen:
Styrelsen kan ni gärna kontakta genom att använda formuläret här nedan.

Alla frågor behandlas av styrelsen på styrelsemöten som hålls 1 gång per månad och ni får återkoppling efter styrelsemötet om ni ställt en fråga.

Fyll i formuläret

NABO:
Alla frågor som rör avier, betalning av årsavgift, hyra eller kontrolluppgifter skall ni vända er till vår ekonomiska förvaltare NABO på boende@nabo.se

Eller logga in på: https://portal.nabo.se/kundportal/login


Vid eventuell skada som är av akut karaktär så felanmäler ni i formuläret felanmälan. 

Som bostadsrättshavare finns det ett delat underhållsansvar där man som medlem svarar för allt innanför lägenheten, golv, väggar och tak, med undantag för stamledningar för avlopp och vatten. Dessa ledningar samt radiatorer och ventilation svarar bostadsrättsföreningen för.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen