Kallelse till ordinarie Föreningsstämma.

Nu närmar sig 2019 års Föreningsstämma. Vi från styrelsen hoppas att det i år blir ett stort deltagande, där vi presenterar vad som är gjort, framtidstankar och inte minst väljer tre nya styrelsemedlemmar, två nya ledamöter och en ny ordförande.

Det blir viktigt med aktiva styrelsemedlemmar, som får räkna med att en del av arbetet sker på dagtid.
Vi kommer också att lägga ut kallelsen i era brevlådor.

Ni som hyr i andra hand, hjälp oss att förmedla den här informationen till era hyresvärdar.

Väl mött önskar Styrelsen