Information gällande att få använda vinden som förråd

Information om att få använda vinden som förråd

 

Det har kommit en fråga om att få använda vinden som förråd.

Vi i styrelsen har gjort en okulärbesiktning på våra fastigheter, där ett externt besiktningsbolag tagit fram en tioårig underhållsplan på vad som behövs göras och vad som inte går att göra.

Denna utredning använder vi i vår planering av budget varje år.

I protokollet från vår leverantör rekommenderas det att ej att använda vinden som förråd, vilket visar att det inte dimensionerat för belastningar.

Därför väljer styrelsen att säga nej till användande av vinden.

 

Man kan också välja att ta upp denna fråga på vår årsstämma för att se om vad man kan göra.

Hälsar styrelsen