Info om årsmötet.

Ang. Föreningsstämma / årsmöte 2020.

Pga coronapandemin har styrelsen beslutat skjuta fram föreningsstämman till september 2020.
Vi återkommer med kallelse och bifogar då även årsredovisningen.

Val av styrelse

Eftersom tiden har gått ut för 2 medlemmar (Håkan Sageke och Kerstin Skåpe) samt suppleanten ( Dominic Donatella) är valberedningen tacksamma för förslag på namn till nya styrelsemedlemmar.
Lägenhet 1-16 kontaktar Ingela Welzel nr 25 och lägenhet 17 – 32 kontaktar Eva Lundin nr. 30.