Info från Styrelsen 9/5 – 20

Eftersom vi drabbats av corona pandemi har vi inställt städdagen den 16 maj.
Nytt datum för städdag blir lördagen den 12 september 2020.
Kallelse till föreningens årsmöte återkommer vi med.
Laddningsstolpar till el-bilar ska monteras i vårt område.
Buskar / häck ska planteras vid infarten och vid parkeringen nere vid lekplatsen.
Skylt ska sättas upp vid infarten.
Offerter ska tas in ang. målning av hus och förråd. Dessa ska målas våren 2021.
Alla bör se över dörren/låset till balkong/altan. Det kan behöva smörjas.
Har ni några frågor till styrelsen så hör gärna av er.