Category Archives: Aktuellt

Reflektioner efter årsmötet och städdagen.

Här kommer lite info från årsmötet.


16 röstberättigade medlemmar deltog och 3 fullmakter.

Ny styrelse valdes. Nya styrelsen består av:

Lars Olsson

Kim Alexandersson

Jimmy Nilsson

Dominic Donatella nyval 2 år

Kerstin Skåpe omval 2 år

Till Suppleant valdes:

Rasmus Björk 1 år

 

Efter årsmötet togs frågor upp som styrelsen ska gå vidare med:

Röka får man göra utanför ytterdörren ? eller på balkong/uteplats?

Bullernivån från väg 158,

Trapporna / stegen till loftgångar

Dålig lukt i badrum

Vi har avtal med LÅSINVÄST med journummer 031- 21 04 00, som kan kontaktas vid akuta skador under kvällar, nätter och helger.

Skada som: skadat fönster, skadad/ uppbruten dörr, vattenläcka, allvarliga el-fel.

Städdagen den 12 september 2020

18 personer deltog från 14 lägenheter i regnet.

Trots detta var humöret på topp och vi fick gjort en hel del, som alla kan se.

Vi fikade och blev bjudna på en jättegod kaka som Ingela hade bakat och avslutade dagen med korv och bröd.

Tack alla för ett bra jobb och gott samarbete.

Om någon som inte deltog vill göra en insats,så behöver tuja-häcken vid norra infarten rensas. Verktyg finns i pumphuset.

 

Nytt från styrelsen.

Lite info från senaste styrelsemötet.

Vi har beställt laddstolpar för två bilar som kommer sättas upp på vår parkering.  Dessa kommer alla kunna använda som använder elbil. Betalning kommer ske via en mobil app.

Vi har fått in offerter om målning av husen som är planerade att påbörjas under våren/sommarn 2021.

Det kommer sättas upp rasta ej hund här skyltar i vårt område.

Altan bygge.

Hej.

Styrelsen har godkänt 2st förfrågningar om utbyggnad av altan från lgh 17 och 27.

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna styrelsen för mer information.

Info om årsmötet.

Ang. Föreningsstämma / årsmöte 2020.

Pga coronapandemin har styrelsen beslutat skjuta fram föreningsstämman till september 2020.
Vi återkommer med kallelse och bifogar då även årsredovisningen.

Val av styrelse

Eftersom tiden har gått ut för 2 medlemmar (Håkan Sageke och Kerstin Skåpe) samt suppleanten ( Dominic Donatella) är valberedningen tacksamma för förslag på namn till nya styrelsemedlemmar.
Lägenhet 1-16 kontaktar Ingela Welzel nr 25 och lägenhet 17 – 32 kontaktar Eva Lundin nr. 30.

Info från Styrelsen 9/5 – 20

Eftersom vi drabbats av corona pandemi har vi inställt städdagen den 16 maj.
Nytt datum för städdag blir lördagen den 12 september 2020.
Kallelse till föreningens årsmöte återkommer vi med.
Laddningsstolpar till el-bilar ska monteras i vårt område.
Buskar / häck ska planteras vid infarten och vid parkeringen nere vid lekplatsen.
Skylt ska sättas upp vid infarten.
Offerter ska tas in ang. målning av hus och förråd. Dessa ska målas våren 2021.
Alla bör se över dörren/låset till balkong/altan. Det kan behöva smörjas.
Har ni några frågor till styrelsen så hör gärna av er.

Bo och Son

Hej.

Styrelsen vill förtydliga att vi fortfarande har avtal med Bo och son fram till sommaren.

Så det är först efter detta föreningen sköter snöskottning själva.

Styrelsen informerar 19/1 – 20

Hej.

Styrelsen har fått in klagomål på att det ligger mycket ciggfimpar och snus på våra gångar.

Det är INTE okej att skräpa ner. Ni som känner er träffade har ansvar att ta hand om er egen skit.

Vi vill även passa på att påminna att kolla brandvarnare.

Tänk även på att inte ha igång diskmaskiner och dylikt när ni inte är hemma.

Vi har planerat in vårens städdag den 16e maj. Mer info om detta kommer komma.

Motioner till årsstämman är dags att börja tänka på, styrelsen vill ha in dessa innan den 31 mars.