Aktuellt från styrelsen

AKTUELLT från styrelsen:
 • Ommålning av husen kommer att påbörjas våren 2021.
 • Laddningsstation för elbilar föreslås ska installeras. Vi kollar upp priser. montering och elkostnader. Vi behöver installera 1 eller 2 laddningsstolpar i området.
 • Minskat trafikbuller från väg 158  försöker vi få åtgärdat med hjälp av Trafikverket. Det går trögt och Trafikverket är mycket svårkontaktade.
 • Fastighetsskötseln av firman Bo&Son kommer att sägas upp. Vi har nu kontakt med en annan firma, som klipper våra gräsmattor till ett mycket lägre pris. Där gör vi en stor besparing. Utbyte av trasiga lampor i ytterbelysningen kommer vi att sköta själva. Glöm inte felanmäla, när lampan inte funkar. Buskar och häckar klipper vi på städdagarna, vår och höst.  Snöskottning av gångarna till entréerna gör alla boende tillsammans.
 • GLÖGGFEST bjuder vi in till:
  Lördagen den 14 december 2019 kl. 16.00
  på mellangården bakom “pumphuset”. Anslag kommer att sättas upp.                      Alla är mycket välkomna!  Tag med glöggmugg!Nu önskar vi alla en skön adventstid, så ses vi på Glöggfesten !
  Styrelsen