Föreningsstämma: torsdag 16 juni 2022 kl. 18.

Föreningsstämma: torsdag 16 juni 2022 kl. 18.  Plats: Hovås kallbadhus.  Kallelse delas ut c:a 4 veckor före stämman.  MOTIONER skall vara inlämnade senast 20 april, i brevlådan HS 31 (Kerstin Skåpe)